Img 1490

Sleutel-op-de-deur, bouwen zonder zorgen

Eén firma die alles voor u regelt, een totaalprijs die reeds voor de eerste spadesteek vastligt en een korte, aaneengesloten bouwtermijn van slechts enkele maanden. Wat wenst u nog meer? Dat is de sleutel-op-de-deurformule kort uitgelegd. Via deze innovatieve en immens populaire nieuwbouwformule werkt het bouwbedrijf in kwestie met vaste leveranciers, neemt het de lastige administratieve taken van u over en begeleidt het u bij uw materiaalkeuze. Waarbij u de touwtjes steeds in handen houdt.

Lees meer