LivingWood Houtskeletbouw staat voor een snelle, milieuvriendelijke bouwwijze waarbij muren en dakgeraamte uit houten stijlen en regels zijn opgebouwd, op zodanige wijze dat het dak volledig gedragen wordt door het skelet. Voor het volledige geraamte van de woning wordt Scandinavisch hardhout gebruikt dat ontgonnen wordt uit bossen die op een ecologisch verantwoorde wijze worden beheerd.

Op alle binnen- en buitenwanden worden OSB3 zero-platen (oriented strands board) bevestigd tussen het skelet en de gipskartonafwerking. Deze extra beplating zorgt voor een perfecte stabiliteit en een verhoogde geluidsisolatie van je houtskeletwoning. In de ruimte tussen de muurstijlen plaatsen wij isolatiemateriaal welke je woning een hoge isolatiewaarde en wooncomfort garandeert.

LivingWood bouwt zowel het skelet als het dakgeraamte ‘onder dak’ in eigen magazijn, waar het tijdens productie beschut is tegen weer en wind. Hierdoor wordt een enorme tijdswinst bekomen omdat het skelet reeds in productie is gedurende het drogingsproces van de funderingsplaat. Eens het skelet is voltooid, wordt het op de werf gemonteerd in een tijdspanne van enkele dagen. Vervolgens worden dak- en metselwerken gefinaliseerd binnen de twee weken die daarop volgen. De totale duurtijd van funderingswerken tot oplevering bedraagt 4 à 5 maanden.

De manier waarop LivingWood zijn skelet bouwt laat toe om de plaatsing van de stopcontacten en schakelaars pas te detailleren en te beslissen wanneer het skelet op de werf gemonteerd staat. Dit laat toe aan de bouwheer om zich perfect in zijn woning in te leven en zal ervoor zorgen dat alles perfect staat zoals de bouwheer dat wil. De afwerking van de wanden (osb-beplating, isolatie, dampscherm en gipskarton) gebeurt immers in een later stadium na het winddicht maken van de woning.

Alle binnen- en buitenwanden – alsook de plafonds en daken - worden afgewerkt in een latere afwerkingsfase, zodat de gipskarton en het isoaltiemateriaal nooit blootgesteld wordt aan slechte weersomstandigheden.

Een doordacht en vooruitstrevend bouwconcept

Zowel opbouw als montage worden uitgevoerd door eigen mensen, zo kunnen wij op elk moment ingrijpen en zo nodig bijsturen. Dit is je garantie voor degelijkheid en duurzaamheid.

Droge bouwtechniek

In ons atelier worden de wanden in de beste omstandigheden aangemaakt. Door het gebruik van gipsplaten die klaar voor de schilder afgewerkt worden, heb je geen vocht in de muren en kunnen de schilderwerken onmiddellijk aangevat worden.

Ecologische en economische voordelen

Dat een houtskeletbouw een ecologisch verantwoorde manier van bouwen is, werd reeds voldoende bewezen. De hoge isolatiewaarde levert een blijvende besparing op de energiekosten en ook de snelle opbouw geeft een onmiddellijke winst.

Een snelle bouwmethode

Afhankelijk van de grootte van het bouwproject kunnen wij de woning sleutel op de deur afleveren binnen een termijn van 4 à 5 maanden. Deze korte bouwtermijn biedt een onmiddellijk voordeel (zie hoger) en beperkt de dubbele kost (huur en afbetaling lening) tot een minimum.

Een lichte constructie

Houtskeletbouw weegt ongeveer driemaal minder dan een traditionele bouw. Daarom is houtskeletbouw een ideale oplossing voor minder draagkrachtige bouwgronden.

Afwerking

Samen maken we er iets moois van!

Stabiliteit

 • buitenwanden : balken met sectie van 140 mm x 45 mm om de 35,5 cm
 • roosteringen zo uitgevoerd dat zij een minimale draagkracht hebben van 350 kg per m²
 • speciale verankering van alle wanden onderling én aan roostering
 • extra beplating met OSB3 zero van 11 mm aan beide zijden van alle wanden (Canadees systeem)

Dubbele isolatie

 • buitenwanden geïsoleerd met 14 cm isolatie + supplementaire isolatie in de spouw van 10 cm (volgens afspraak)

Ventilatie

 • ons opbouwsysteem leent zich perfect tot wegbergen van aan- en afvoeren van het ventilatiesysteem.
 • Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie is onze standaard, eventueel kan ook gekozen worden voor het systeem C+.

Geluidsisolatie

 • alle binnenwanden dubbelzijdig bekleed met OSB3 zero van 11 mm (Canadees systeem)
 • alle binnenwanden opgevuld met 9 cm isolatie
 • op de roosteringen specifieke akoestische geluidsisolatie van 6 cm
 • op verdieping(en) altijd natte chape van minimaal 6 cm dik, wat een perfecte geluidsbuffer garandeert

Canadees systeem

 • op alle wanden supplementair houten beplating OSB3 zero onder de gipsplaten

Voordeel

 • extra geluidssisolatie wand naar wand
 • extra stevigheid van de wand
 • extra comfort voor bevestigingen in wand : geen pluggen meer nodig

Maatwerk

 • wij hebben geen catalogus met standaardwoningen
 • vrije keuze van architect
 • volledig maatwerk zowel naar ontwerp als naar uitvoering De zaakvoerders begeleiden je vanaf het eerste moment, doen de controle tijdens de bouwwerken en overhandigen je bij het einde der werken de sleutels