Pefc Certified

Je droomhuis als een houtskeletbouw optrekken, is kiezen voor duurzaamheid. Dat betekent niet alleen dat je een woning bouwt die zo lang mogelijk kan voldoen aan jouw woonbehoefte. Het is bovendien ook een bouwwijze die reeds tijdens het bouwproces goed is voor mens en milieu. Precies daarom werkt Livingwood uitsluitend met PEFC-gecertificeerd hout.

Onze bossen zijn een bron van leven. Ze herbergen twee derde van de biodiversiteit op het land en regelen mee de waterhuishouding. Ze produceren zuurstof en slaan grote hoeveelheden CO2 op gedurende vele jaren. Livingwood koopt enkel hout aan bij leveranciers die zich engageren om na de houtkap nieuwe bossen aan te planten. Als klant wil je zeker zijn van de kwaliteit van ons werk, én ons materiaal. Met PEFC-hout heb je die garantie.

Hoe werkt PEFC?

Deze houtproducten, bestemd voor bouwtoepassingen, bevatten houtvezels afkomstig uit bossen die zo beheerd worden dat er een evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale functies van de bossen wordt nagestreefd. PEFC Internationaal hanteert daarvoor liefst 76 criteria, die door een onafhankelijk auditeur intensief bij de bosbeheerders gecontroleerd worden.

Eens het hout het bos verlaat, komt het terecht in een aaneenschakeling van bedrijven die het verwerken. Elk bedrijf dat PEFC wil verkopen, dient in het bezit te zijn van een controleketencertificaat (Chain of Custody). De hele keten dient gecertificeerd te zijn vooraleer een product gelabeld bij de eindconsument kan terechtkomen.

Hout is snel, droog, licht en lichter

Zodra het hout zich op de werf bevindt, toont het zich efficiënter dan traditionele bouwmaterialen. In onze schrijnwerkerij kan het snel en eenvoudig bewerkt worden.

Bouwen wij je droomwoning, dan beperkten we bovendien het waterverbruik tot een absoluut minimum.

Nog iets wat hout voor heeft op andere bouwmaterialen: het is licht en toch zeer stevig. Met onze eigen aanpak garanderen we een optimale sterkte van je bouwschil. We blijven daarbij evolueren, en zijn de gangbare bouwnormen altijd nét dat stapje voor. Alles opdat jij met je droomwoning makkelijk de alomtegenwoordige BEN-normen kan realiseren.

Alle bouwstijlen mogelijk

In houtskeletbouw zijn alle bouwstijlen mogelijk. Jij kiest zelf of je voor cottage, ultramodern of klassiek wil gaan, en welke energiezuinige maatregelen je wil nemen in je nieuwbouw. Wij staan je graag met raad en daad bij. Meer weten? Contacteer ons.