Huis In Vuur

Elke zomer worden we er in het nieuws mee geconfronteerd: bosbranden. We kunnen er niet omheen dat hout een brandbaar materiaal is. Maar moeten we ons dan in een houten woning extra zorgen maken over de brandveiligheid? Het antwoord op die vraag luidt unaniem: "Neen". Het blijft evenwel raadzaam om een aantal preventieve maatregelen te nemen, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase.

Er zijn redenen genoeg om aan te nemen dat de brandkans in een houtskeletbouw niet groter is dan in een traditionele woning. Ze voldoen immers aan alle bouwvoorschriften, en worden beproefd met alle mogelijke brandtesten. Hoe dit kan?

De vereiste brandwerendheid wordt bereikt door de laagsgewijze opbouw van de wand- en vloerelementen met gipsplaat en isolatiemateriaal. Bij die opbouw wordt rekening gehouden met de voorspelbare manier van inbranden. De hoofdfunctie van gipsplaat is het - enkel of dubbel - brandwerend bekleden van wanden en vloeren. Vervolgens beschermt het isolatiemateriaal de stijlen en regels in de wanden, en de balken in vloer elementen tegen inbranding.

Hout heeft sowieso de eigenschap van de relatief trage verkoling mee. Bij brand vormt die trage verkoling van hout een soort beschermlaag voor de onverbrande houten kern, die hierdoor haar mechanische eigenschappen behoudt. Zo blijft de stabiliteit van het gebouw langere tijd gewaarborgd. Door de opbouw aan te passen ontstaat een brandwerendheid van 30, 60 of 90 minuten. Mocht er onverhoopt brand in een houtskeletbouw-woning ontstaan, dan is de schade vaak minder ingrijpend en het herstel gemakkelijker dan bij een traditioneel gebouwde woning.

Uiteraard hopen wij erop dat het nooit tot brand komt in jouw woning. Het blijft evenwel raadzaam om een aantal preventieve maatregelen te nemen, zowel qua ontwerp als in de uitvoeringsfase. Net zoals we je graag begeleiden in je weg naar een energiezuinige houtskeletbouw. We zetten voor jou graag helder op een rij waar wij technisch het verschil maken, of je nu voor een winddichte ruwbouw of een afgewerkt project kiest. Met ons zorgvuldig opgesteld lastenboek kan je in alle transparantie de juiste keuze maken.

Een bezoek aan een van onze kijkwoningen kan je keuze vergemakkelijken. Zo leren wij jou ook meteen kennen.

Interesse? Contacteer ons